Mis on hüpoteek laen?

Hüpoteeklaen on laen, mille tagatiseks on kinnisvara. Laenuandja annab laenuvõtjale raha, mille tagatiseks on panditud kinnisvara, ning laenuvõtja peab laenu tagasi maksma kindlaksmääratud ajaperioodi jooksul koos intressidega vastavalt laenulepingus kokkulepitud tingimustele.

Hüpoteeklaen on tavaliselt pikaajaline laen, mis võib ulatuda mitme aasta või isegi aastakümne pikkusele perioodile. Laenuvõtja peab regulaarselt maksma tagasi nii põhiosa kui ka intressi vastavalt kokkulepitud graafikule. Kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta vastavalt kokkulepitud tingimustele, võib laenuandja kasutada kinnisvara tagatist, et katta laenuvõtja võlg.

Hüpoteeklaenud on sageli suuremate summade jaoks, mis on mõeldud kinnisvara ostmiseks, renoveerimiseks või muul viisil kasutamiseks. Hüpoteeklaenu intressimäär sõltub tavaliselt laenu suurusest, laenu tagastamise tähtajast, laenuvõtja krediidiajaloost ja turutingimustest. Intressimäär võib olla fikseeritud või muutuv vastavalt kokkulepitud tingimustele.